Fluitstudio Delft
Tarieven 2019-2020

In juli en augustus wordt geen lesgeld in rekening gebracht.

Wekelijkse lessen Leerlingen
t/m 20 jaar
Leerlingen
vanaf 21 jaar
Privéles 30 min. per week
€ 72,50 per maand/
€ 725,00 per jaar
€ 87,50 per maand/
€ 875,00 per jaar
Privéles 45 min. per week
€ 108,75 per maand/
€ 1087,50 per jaar
€ 131,25 per maand/
€ 1312,50 per jaar
Duoles 40 min. per week
€ 56,00 per maand/
€ 560,00 per jaar
€ 68,25 per maand/
€ 682,50 per jaar
Twee-wekelijkse lessen Leerlingen
t/m 20 jaar
Leerlingen
vanaf 21 jaar
Privéles 45 min. per 14 dagen
€ 56,00 per maand/
€ 560,00 per jaar
€ 68,25 per maand/
€ 682,50 per jaar
Privéles 60 min. per 14 dagen
€ 70,50 per maand/
€ 705,00 per jaar
€ 85,00 per maand/
€ 850,00 per jaar

Genoemde tarieven voor leerlingen vanaf 21 jaar zijn inclusief B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.

Aantal lessen Leerlingen die wekelijks lessen volgen hebben ieder seizoen 37 geplande lessen. Voor leerlingen die 2-wekelijks lessen volgen zijn dit er 18. Leerlingen die in de loop van het jaar starten krijgen een rekening naar rato van het aantal geplande lessen. Betaling Lesgeld wordt 10 maanden per jaar in rekening gebracht, van september t/m juni. In juli en augustus wordt geen lesgeld in rekening gebracht. Opzegtermijn Voor de fluitlessen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging gaat altijd in op de eerste dag van een kalendermaand. Er volgt een eindafrekening naar rato van het aantal geplande lessen tot de datum van de opzegging plus de opzegtermijn. Lesuitval Wanneer leerlingen lessen minstens 1 dag voor de les afzeggen wordt gekeken naar een tijd om de les in te halen. Zeggen leerlingen op de dag zelf af, dan wordt de les niet ingehaald. Wanneer het niet mogelijk is om een gemiste les in te halen, dan vervalt de les.
Wanneer een leerling wegens langdurige ziekte moet verzuimen, dan is vanaf de derde les restitutie van het lesgeld mogelijk.

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de docent worden de lessen ingehaald. Lukt dit niet dan volgt aan het einde van het seizoen restitutie van het lesgeld.
Wanneer de docent lessen om andere redenen dan ziekte of arbeidsongeschiktheid moet afzeggen dan worden deze lessen ingehaald. Lukt dit niet dan volgt er aan het einde van het seizoen restitutie van het lesgeld.

Losse privélessen Leerlingen
t/m 20 jaar
Leerlingen
vanaf 21 jaar
Losse privéles 45 min. € 32,50 € 39,00
Losse privéles 60 min. € 43,00 € 51,50
Proeflessen Leerlingen
t/m 20 jaar
Leerlingen
vanaf 21 jaar
Proefles 45 min. gratis € 29,00
Proefles 60 min. n.v.t. € 36,50